Karen Blixen: Babettes gæstebud

11173563_10205457138779485_1802108297_n

ANALYSE OG FORTOLKNING AF “BABETTES GÆSTEBUD”

– MED FOKUS PÅ INTERTEKSTUALITET OG NADVEREN

Generelt

 • Skrevet af Karen Blixen i 1950
 • Lang novelle
  • Enstrenget handlingsforløb
  • Få personer

Resumé

 • De to søstre Martine og Phillippa lever et afsides puritansk liv med deres far, som er præst, i den norske by Berlevaag. Livet igennem fornægter de sig selv nydelse i form af bejlere og berømmelse, og fokuserer i stedet på de kristne værdier, og at værne om og beskytte de svage, ved at tilbyde dem mad, hjælp og bønner. Da borgerkrigen bryder ud i Frankrig, sendes en fransk kok ved navn Babette til deres hjem, for at tjene som husholderske. Dette vender op og ned på deres liv, da Babette efter trofast at have tjent dem i 14 år, laver et festmåltid til menigheden af kirken, på dagen hvor provsten skulle have fyldt 100 år. Mod deres vilje nyder menigheden det overdådige måltid, og uvenskaber lægges på hylden.

Komposition

 • In-medias-res
 • Kronologisk handlingsforløb med flashbacks
 • Berettermodellen:
  • Anslag
   • Søstrenes historie beskrives og Babette ankommer til deres hjem
  • PONR
   • Da Babette spørger om hun må kokkerere dem et fransk festmåltid, og får lov til dette
  • Konfliktoptrapning
   • Babettes forberedelser til måltidet, og søstrenes bekymringer om hendes ”heksekunster”
  • Klimaks
   • Måltidet
  • Udtoning
   • Da de snakker med Babette og hører hendes historie

Fortæller

 • Altvidende 3. persons fortæller
 • Set fra søstrenes synsvinkel

Personer

 • Søstrene (Martine & Phillippa)
  • Gode kristne – puritanske
  • Barmhjertige og selvopofrende
  • Hjælper de fattige
  • Lever af øllebrød og klipfisk
  • Smukke
  • Ombejlede som ung
  • Phillippa synger smukt
  • Deres far er provst og menighedens samlingspunkt (religiøs og ser ikke jordiske glæder, såsom ægteskab, som nødvendig. Venter blot på himlen og det ny Jerusalem)
  • Lorens Löwenhielm
   • Forelsket i Martine og hun forelsket i ham
   • Udvikler sig ikke grundet hendes livstil og hendes far
   • Officer ved den svenske hær
   • Møder Martine da han opholder sig på sin tantes gård
   • Gifter sig med en hofdame til dronningen af Sverige, men bevarer sin kærlighed til Martine.
  • Achille Papin
   • Forelsket i Phillippa
   • Operasanger i Paris og ønsker at hjælpe Phillippa til at få samme karriere og succes
   • Sanglærer til Phillippa indtil han kysser hende og forholdet afbrydes
   • Sender Babette til søstrenes hjem
 • Babette
  • Opvokset i Frankrig men flygter under borgerkrigen
  • Søn og mand blev skudt i krigen
  • Sendes til Norge, for at få sin frihed
  • Gør livet lettere for de gamle søstre, ved at hjælpe dem med at lave mad, passe huset, og passe de svage i deres samfund
  • God forhandler
  • Kendt kok på Frankrigs fineste restaurant – Cafe Anglais
  • Anderledes end søstrene
   • ”… at Babette var uudgrundelig, at der i hendes sind var undervandsskær, hvoriblandt der lurede lidenskaber, erindringer og længsler, som de intet kendte til” side 26
  • Vinder det franske lotteri
  • Laver det store franske måltid – bruger alle sine penge på dette

Miljø og tid

 • Babette ankommer i 1871
 • Det franske måltid forberedes i 1885
 • Norske fjelde og meget sne
 • Udkantssamfund – Berlevaag
 • Middelklasse, men lever som fattige
 • Stor status i det kristne samfund

Sprog

 • Gammelt sprog
 • Store forbogstaver ved navneord
 • Å skrives som aa
 • Afspejler tiden den er skrevet i
 • Fortællende sprog – karakteristisk for Karen Blixen

Fortolkning, temaer og budskab

Babettes gæstebud indeholder mange allusioner til den sidste nadver og til bibelen (Intertekstuellitet):

 • Man kan sige at Babette repræsenterer den hedonistiske livsstil, som ser mad og kunst som livsnydelse. Derimod ser de mere puritanske søstre anderledes på det. Ingen mad og drikke kan nogensinde sidestilles med lovprisningen af Gud. I novellen ”Babettes Gæstebud” får Babette dog overbevist sine gæster om, at de sagtens kan få følelsen af himmerige, føle lykke og udvise kærlighed uden at bede til Gud. Dette ses bl.a. på side 69, hvor der står, at gæsterne får en enkelt time af Tusindeårsriget.
 • Babette overtager på mange måder rollen som Jesus i denne novelle. Hun inviterer 12 mennesker til bords, præcis som i nadveren. Og ligesom at Jesus ofrer sig selv for alle mennesker, ofrer Babette hele sin formue. Ved at give afkald på formuen giver hun også afkald på sit tidligere liv i Paris, som hun ellers kunne være vendt tilbage til.
  • Derfor kan man igen drage paralleller til, at menigheden har ”fortæret et menneske, præcis som man spiser Jesu Kristi legeme og blod i nadveren.
 • Det ironiske ved Babettes middag er, at da den ene søster, Martine, finder ud af, at hun har spist hele Babettes formue op, ikke nyder middagen på samme måde som før. Martine selv sammenligner det da med en missionær, hun kender, som spiste et lækkert måltid i Afrika, lige indtil han fandt ud af, at han spiste et spædbarn. I det øjeblik han fandt ud af, at det var et spædbarn, trådte hans kultur og objektrelaterede forforståelse i kraft, og han stopper med at nyde maden på samme måde som Martine. Det ironiske er, at dette med at spise ”et menneske/dets offer” i virkeligheden stammer fra kristendommer (nadveren), men vores kristne kultur gør, at vi ikke kan nyde ”offeret”.
 • Hensigten med novellen set fra forfatterens synspunkt er at vise kunstnerens rolle og vigtighed (i dette tilfælde Babette). Ifølge Blixen er kunstneren en ”suveræn personlighed” og skaber et kunstværk, som andre kan nyde godt af. Kunstneren giver alt, hvad vedkommende har, og ofrer dermed sig selv. Således bliver kunstneren en Kristus-skikkelse, men i stedet for at gøre det af medmenneskelighed, så er kunstneren drevet af lidenskaben efter at yde sit bedste som kunstner.

Temaer: Afståelsen fra nydelse i det fysiske liv, kærligheden og hengivenheden overfor Gud, kunstnerens genialitet og vigtighed, medmenneskelighed, selvopofrelse i kunstens navn

 

Skrevet af Kirstine, Helene, Emmelie, Nikoline og Malene
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Babettes gæstebud

ANALYSE OG FORTOLKNING AF “BABETTES GÆSTEBUD”

– MED FOKUS PÅ KUNSTNERMOTIVET

Forfatter: Karen Blixen er en dansk kvindelig forfatter, som er kendt for sine værker, der er inspireret af hendes eksotiske rejser. I 1930 flyttede hun fra Afrika tilbage til sit fødested ”Rungstedlund”, hvor hendes forfatterskab blomstrede. “Babettes Gæstebud” blev udgivet på engelsk i 1950 i USA, hvorefter Blixen oversatte den og udgav den på dansk under pseudonymet Isak Dinesen i 1952. Hun skrev novellen, efter hun blev internationalt berømt for romanen ”Min Afrikanske Farm”. Derfor er novellen “Babettes Gæstebud” oprindeligt skrevet på engelsk[1].

Udgivelsesår: 1950 (engelsk), 1952 (dansk)

Genre: Novelle

Novelle karakteristika:

 • Kort afsluttet prosafortælling
 • En kort handling
 • Få personer i en bestemt situation
 • Kort tidsforløb
 • Afgrænset sted

Titel 

”Babettes Gæstebud”

Titlen afspejler novellens indhold, da handlingens klimaks omhandler det gæstebud/middagsselskab, som Babette afholder for byens beboere.

Handling

Babettes Gæstebud er en novelle, der udfolder sig i en lille nordnorske landsby (Berlevaag) i 1870’erne. Den franske pige Babette har søgt tilflugt i byen grundet opstanden i Paris. I byen arbejder hun som husholderske for et søskendepar. Folk kender ikke til hendes kulinariske evner fra hendes tid i Frankrig, hvor hun arbejdede som gourmetkok. Efter nogle år i byen vinder Babette 10.000 francs og beslutter derfor at invitere nogle af byens folk på en fin middag. Middagen starter med at være anspændt, da gæsterne ikke kender til de franske traditioner. Derudover stemmer middagen ikke overens med gæsternes religiøse overbevisning. Som middagen skrider frem vender stemningen, da gæsterne, gennem maden, får indsigt i nydelse og livets goder. De kulinariske nydelser bringer lykke og forløsning, der medfører, at folk udviser tilgivelse.

Tid 

Hvor lang tid strækker handlingen sig over?

 • 14 år +
 • Flashbacks
 • Middagen (konklusionen), forløber sig over en aften

I hvilken historisk tid foregår handlingen?

 • 1870
 • Bondelandsby 

Miljø

Hvor foregår handlingen

 • Nordnorsk by
 • Lille samfund
 • Både finere og fattigere kår
 • Mellemklassen
 • Klimakset udspilles i spisestuen hos Martine og Philipa

Personkarakteristik

Babette:

 • Franskmand
 • Forhenværende gourmetkok
 • Tror på, at mad kan gøre lykke
 • Lærenem, ydmyg og givende (bruger pengene på middagen)
 • Udvikler sig igennem novellen (først generet, senere selvsikker)
 • Middagen giver hende mulighed for at udfolde sig
 • Troende

Martine & Philippa:

 • Kristne
 • Faderen var præst
 • Fysisk: Høje og tynde
 • Klædt i diskrete farver
 • Philipa synger – undervisning af Achilles Papin
 • Er imod den katolske tro
 • Bor sammen, uden mænd og børn
 • Gæstfrihed
 • Martine har en romance med Lorenze Lövenhielm
 • Lever primært (simpel mad)

Achilles Papin:

 • Fransk
 • Opera sanger
 • Philipas lærer
 • Udvikler følelser for Philipa
 • Rejser tilbage til Frankrig uden Philipa

Lorenze Lövenhielm:

 • General (tidligere løjtnant)
 • Har følelser for Martine – men gifter sig med en anden
 • Han kommer over Martine, men har et ”svagt punkt” for hende
 • Han har svært ved at udtrykke sig overfor hende

Fortællersynsvinkel

 • Alvidende

Fortælleteknik

Monolog / replikker /indirekte tale / tanker

Teksttype

 • Opdelt i afsnit –> atypisk for novelle
 • Handlingstekst

Ræsonnerende tekst (tankerække, der fører til en konklusion). Ofte en indre monolog

Persontekst / psykologisk tekst

En tekst kan være en blanding af flere typer

 Komposition

Tekstens opbygning

Spændingskurver / lineær / flash back / forudgreb / cyklisk

 Sprog

Stil: Høj stil / almindelig stil / talesprog / lav stil   (vulgært sprog) / dialekt / børnesprog / fagsprog

Ordvalg: Fremmedord / slang / klicheer / associationsord / positive ord / negative ord / neutrale ord  / modsatte ord

 Tema og budskab

 • Temaer: Æstetik, religion, etik, synd, nydelse
 • Forholdet mellem det jordlige og det guddommelige (menneskeverden vs. gudeverdenen)
  • Synd er at nyde – forbindelsen mellem det jordlige og det guddommelige er tabt
   • Kunsten bliver hermed midlet til at opnå samhørighed mellem det fysiske og det åndelige
  • Mennesket skimter den guddommelige verden gennem sanserne
  • Maden repræsenterer en ”djævelsk ironi” for nadveren

Babettes betydning:

 • Repræsenterer Frankrigs kulturelle og sociale syn på mad som en kunst. Maden er en måde at nyde livet på, hvorimod det hos søstrene ingen betydning har.
 • Et billede på kunstnerens evne til at skabe, men også et billede på Karen Blixen selv. Babette er den store kunstner, en suveræn personlighed, som med sin kunst, altså maden her, skaber glæde og nydelse for andre.
 • Hun er også et symbol på Jesus. Ligesom han ofrer sig på korset, så ofrer Babette alle sine penge, sit liv, ved at servere en fransk middag. Middagen udvikler sig som en sand næstekærlig fest, uvenner bliver venner, kærligheden blomstrer på ny. Men hun ofrer sig ikke for deres skyld “”For Deres Skyld?” sagde hun. ”Nej. For min egen Skyld.”” s. 72
 • Maden er altså et middel til at opnå lykke. Babette, som kunstner, giver altså menigheden lykke og glæde, hvilket viser, at Gud ikke er nødvendig til at føle lykke eller kærlighed. Det er i stedet de jordnære elementer og dem selv, som skaber dette, og her er det Babette, som skaber denne mulighed for at opnå lykke og kærlighed.
 • Kunstnerens rolle er altså vigtigere end religionens og Guds. Og samtidig gør kunsten os rige, og penge har altså ingen betydning. ”Nej jeg bliver aldrig fattig. Jeg siger Dem, at jeg er en stor Kunstner. En stor Kunstner, Mesdames, er aldrig fattig. Vi store kunstnere, Mesdames, har faaet noget, hvorom I andre slet intet ved” s. 73

Kilder:

[1] http://www.litteratursiden.dk/analyser/blixen-karen-babettes-gaestebud

 

Skrevet af Charlotte, Natasha, Mathilde, Emilie og Rasmus

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s